I 2017 endres prinsippet med tollkreditt for merverdiavgift for mva-registrerte virksomheter, en ordning som vil kunne gi en positiv påvirkning på likviditeten for flere bedrifter.

Forfatter: Bente Sjøbakk

Fra 1. januar 2017 skal nemlig merverdiavgift innrapporteres via en ny mva-melding. Den nye oppgaven får flere poster enn dagens omsetningsoppgave, og inneholder blant annet egne poster for rapportering av innførselsmerverdiavgift for varer.

Virksomheter som importerer varer til Norge skal nå selv beregne innførselsmerverdiavgift basert på tolldeklarasjonen og rapportere denne i mva-meldingen via Altinn.

Dette betyr at for virksomheter som importerer varer skal det ikke lenger betales forskudd på merverdiavgift til Tolletaten (tollkreditt) og deretter kreves tilbake fradrag på mva fra Skatteetaten. Man skal fradragsføre merverdiavgiften i samme termin som den innberettes. Å slippe forskuddsinnbetalingen for kreditt hos Tolletaten vil kunne gi bedriften bedre likviditet, noe som alltid kommer godt med for driften.

Ordningen tilsvarer det man i dag gjør med fjernleverbare tjenester.

Fordi virksomhetene selv får ansvaret for beregning, er det viktig med riktig kompetanse. Dersom din virksomhet trenger bistand for korrekt mva-innrapportering, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Obs! Bedrifter som ikke er mva-registrert må fortsatt bruke tollkreditt slik som i dag.

 

Kilder:

skatteetaten.no [29.06.16]

sticos.no [29.06.16]