Endring i rapportering av merverdiavgift ved import av varer

  I 2017 endres prinsippet med tollkreditt for merverdiavgift for mva-registrerte virksomheter, en ordning som vil kunne gi en positiv påvirkning på likviditeten for flere bedrifter. Forfatter: Bente Sjøbakk Fra 1. januar 2017 skal nemlig merverdiavgift innrapporteres via en ny mva-melding. Den nye oppgaven får flere poster enn dagens omsetningsoppgave, og inneholder blant annet egne poster for rapportering av innførselsmerverdiavgift for varer. Virksomheter som importerer varer til Norge skal nå selv beregne innførselsmerverdiavgift basert på tolldeklarasjonen og rapportere denne i mva-meldingen via Altinn. Dette betyr at for virksomheter som importerer varer skal det ikke lenger betales forskudd på merverdiavgift...

Read More