Rådgivning

Gode råd skaper rom for vekst i bedriften

Involver oss i planleggingen så hjelper vi deg på vei til valg av riktig strategi.

Personal

De ansatte er den viktigste ressursen i din bedrift, og personalarbeidet kan både ta og gi ekstremt mye. Vi gir deg rådgivning om hvordan du gjør det best mulig.

Ansettelser
Oppsigelser
HMS
Avvikshåndtering
Pensjon
Sykefraværsoppfølging

Økonomistyring

Det er lønnsomt med god økonomistyring. Derfor er det smart å få gode innspill tidlig, slik at man kan gjøre optimale valg.

Skatterådgivning
Budsjettering
Finansiering
Lønnsomhetsanalyser
Likviditetsanalyser
Prosjektstyring

Bedriftsutvikling

De ansatte er den viktigste ressursen i din bedrift, og personalarbeidet kan både ta og gi ekstremt mye. Vi gir deg rådgivning om hvordan du gjør det best mulig.

Ansettelser
Oppsigelser
HMS
Avvikshåndtering
Pensjon
Sykefraværsoppfølging